Bir sondaj özelleştirilebilir


Bir kuyu, kuyu türlerinin en çok yönlü olanıdır. Göreve ve kullanıma bağlı olarak, özellikleri farklı derinliklerde ihtiyaçlara en uygun şekilde adapte edilebilir. Geri kazanılabilir su hacmi, hijyenik koşullar ve yerel koşullara adaptasyon sondaj derinliğinden etkilenir.

Değişken derinlik ve fonksiyon

Çeşitli kuyu tipleri arasında kuyu en büyük esnekliğe sahiptir. Göreve bağlı olarak ya yer seviyesine en yakın yer altı suyunu besleyebilir ya da daha derine itebilir. Özellikle, servis ve / veya içme suyunu arttırma niyeti ile kuyu, uygun suyu sağlayan su taşıyıcı tabakaya sürülür.

Daha derin katmanlardan çıkardığımız kuyu suyunu, temizleyiciyi ve su seviyesindeki dalgalanmaları temizler. Buna bir kuyunun neredeyse sınırsız dayanıklılığını ekleyin, bu da daha derinlemesine daha ayrıntılı bir delme yapabilir. Bir çekiçleme veya kuyu kullanma yalnızca sınırlı bir servis ömrüne sahipken, kuyu delinmiş ve yapılmış kuyu neredeyse tahrip edilemez.

Derin kuyu ve bağlantı olanakları

Kendi başına yaklaşık 10 metre derinliğe kadar bir kuyu açılabilir. Sekiz metreye kadar, elektrikle çalışan bir pompa olmadan bile su pompalanabilir. On metre derinliğinden kuyuya derin kuyu denir. Derin bir kuyu yapımı normalde uzman bir şirket tarafından gerçekleştirilir.

Kuyuyu bir kullanım suyu veya içme suyu devresine bağlama olasılığına ek olarak, ısıyı çıkarmak ve dağıtmak için kullanmak da mümkündür. Minimum mesafeye sahip iki kuyu, sudan suya bir ısı pompasının, yeraltı suyundan ısı çekmesini ve bir binanın ısıtma sistemine beslemesini sağlar.

Gömme delme yöntemi ve pompa yerleştirme

Bir kuyunun mutlaka gerçek bir tatbikatla yaratılması gerekmez. Toprak koşulları uygunsa, temizleme yöntemi de kullanılabilir. Bunu yaparken, sondaj deliği, aslında delinmiş bir oyuğa karşılık gelen güçlü bir su jeti tarafından "kazılır".

Kuyudaki önemli bir rol, pompanın veya derin kuyu pompasının uygun şekilde yerleştirilmesidir. Pompanın en iyi şekilde çalışmasını ve yeterli bir şekilde soğutulmasını sağlamak için, sondaj kuyuları için profesyonel bir inşaat kılavuzuna başvurulmalıdır.

Gömme işlevi alır

Alt filtre ünitesinin temizliğini uzun vadede korumak için, kuyucuğun alt ucundaki filtre tüplerinin etrafına filtre çakılı ile dökülür. Kuyu derinliğine bağlı olarak, filtre bölümünün başlangıcından yukarıda bir ila iki ses bariyeri katmanı toprağa çekilir. Pompalanan yeraltı suyuna yüzey suyunun sızmasını ve olası kirlenmeyi önlerler.

İpuçları ve Püf Noktaları

Kalıcı, hızlı ve hacimce sınırsız su üretimi elde etmek istiyorsanız, kuyu doğru seçimdir. Diğer tüm kuyu tipleri, taşıma hızı ve su hacminde sınırlıdır.


Video Kurulu: