Ayrı ayrı bir sarnıç bağlamak


Sadece bitki sulamada su üretimi için hizmet verecek olan en basit tipte bir sarnıç, üç bağlantı noktasına sahiptir. Bağlantı, filtrelenmiş suyun çoktan tedarik edildiği su girişini içerir. Drenaj suyu için, tank taşması bir drenaj sistemine veya kanalizasyona bağlanmalıdır.

Vazgeçilmez bağlantılar, bir musluktan veya bir kepçe açıklığından oluşabilen bir su çıkarma seçeneği ile tamamlanmaktadır. Çoğu durumda, sarnıçtaki ek bağlantı seçenekleri kullanılır.

Suya daldırılabilir bir pompa ile geri kazanılan sarnıç suyu, evsel su şebekelerine beslenebilir veya bir tampon tankına yönlendirilebilir. Suyun yalnızca yüzeyden alındığı yüzer bir çıkarımın bağlanması da mümkündür.

Geçici su kıtlığı olması bekleniyorsa, örneğin yaz aylarında bir içme suyu temini yapılabilir. Sarnıç suyunun ince filtrasyonu için, bir kum filtre sisteminin bağlantısı uygundur.


Video Kurulu: