Kil kiremit veya beton kiremit seçin


Çağdaş mimaride, kil çatı kiremitleri veya beton kiremitler, tek aileli evler ve eğimli çatılı çok aileli evler için uygundur. Pişirilmiş kil ürünlerinin daha uzun bir geçmişi ve beton ürünlere göre bazı avantajları vardır. Kılcallıkları, tavanın altındaki nemin daha güvenilir bir şekilde alınmasını sağlar.

Kil çatı kiremitlerinin ömrü üreticiler tarafından elli yıl olarak belirlenmiştir ve kapaklar seksen yıl veya daha fazla sürebilir. Ancak, çoğu üretici en fazla on yıla kadar garanti veriyor. Beton kiremitlerin ömrünün otuz yıl olduğu tahmin edilmektedir, bu süreye genellikle üretici garantisi eşlik eder.

Kil çatı kiremitleri, aynı zamanda karmaşık ve enerji yoğun üretim nedeniyle, beton kiremitlere göre çok daha pahalıdır. Malzeme kili için çevresel denge önemli ölçüde daha kötüdür, ancak daha uzun süre dayanıklılıkta göreli hale getirilmelidir. Öznel olarak, birçok çatı sahibi kil çatı kiremitlerinin, beton kiremit üreticilerinin uygunsuz dediği yosun ve likenlerle daha az büyümüş olduğunu tespit eder.


Video Kurulu: