Sağ beton kapak dengede olmalıdır


Betonarme için, donatı çeliği ve dış yüzeyler arasındaki mesafe, betonun uzun süreli stabilitesi ve dayanıklılığı için belirleyicidir. Beton örtüsünün eksikliği, genellikle eski betonun kapsamlı bir şekilde yenilenmesi ve bazı durumlarda ortaya çıkan metal korozyonuyla takviye edilmesinin gerekmesidir.

Üç ana fonksiyon

Beton kaplama için üç ana fonksiyon dikkate alınmalıdır. Metal korozyonunu önlemek için çok fazla oksijen ve su girişini engellemelidir. Paslanma çelik takviyesi, betonu içten ayrıştırır ve daha fazla ve aşındırıcı beton korozyonuna yol açan kimyasal reaksiyonları tetikler.

İkinci önemli işlev, yeterli bir beton kaplama ile sağlanan yangına dayanıklılıktır. Ağır yangınlarda, donatı çeliğinin tavlanmasına, bükülmesine ve erimesine yol açabilecek sıcaklık artışını geciktirir.

Genel olarak dayanıklılık ve stabilite, beton ve çeliğin kompozit özelliklerini destekleyerek yeterli ve yeterli beton kaplama ile sağlanır. Gömülü inşaat demiri, etrafındaki uygun miktarda sinerjiyi, etrafını saran uygun miktarda beton ile geliştirir.

Minimum kalınlık ve çelik ağırlık

Kural olarak, beton örtü en azından donatı çapını her iki yönde de içermelidir. Ancak minimum kalınlık 15 milimetre olmalıdır. Yapı yönetmelikleri ve uygulanabilir standartlar, bölgesel ve yerel taleplerin yanı sıra kullanım amacı ve beklenen trafik yüküne dayanmaktadır.

Beton örtü çoğu durumda yirmi ila elli santimetre arasında hareket eder, böylece betonarme toplam kırk santimetreden az kalınlığa ve takviye çeliğine sahip olamaz. Uygun beton örtü seçilirken, donatı çeliği veya kaynaklı çelik ağın ağırlığı da dikkate alınmalıdır.

Betonarme imalatında, takviye çeliği veya kaynaklı ağ kalıba yerleştirilir. Paspayı, takviyenin çok fazla batmasını engellemeli ve bunun sonucunda gerekli beton kaplamanın altına inip alt tarafa düşmelidir.

Her durumda pek yardımcı olmuyor

En etkili beton kaplamanın belirlenmesinde kritik bir zorluk, daha kalın beton katmanlarının dış etkilere karşı daha iyi koruduğu, ancak bunun tersine, nispeten küçük hasarların zaten önemli etkilere sahip olmasıdır. Daha ince bir beton kaplamadaki beton çatlağı, genellikle su ve oksijen girişini önleyen 0,3 milimetrenin altında kalır. Daha geniş çatlaklar için her iki eleman da takviye çeliğine nüfuz eder ve metal korozyonuna neden olur.

Betonun yapısına bağlı olarak pas ve korozyondan korunan takviyeler beton kaplamanın daha düşük dayanımlarına katkıda bulunabilir. Öngerilmeli beton için donatının teknik yapısı bir rol belirler. Hareketli grese monte takviyeler durumunda, çimentoya bağlanan sert çeliklerden daha düşük bir beton kaplama mümkündür.

İpuçları ve Püf Noktaları

Beton kaplamanın sağlamlığına ilişkin tüm düzenlemeler, elli yıllık betonun ömrü boyunca tasarlanmıştır. Uygulanabilir ulusal standartlar Eurocode 2'de (EC 2) özetlenmiştir ve ayrıca EN 1992 Avrupa standardında düzenlenmiştir.


Video Kurulu: