Çinko tarafından korozyona karşı koruma - nasıl çalışır?


Galvanizli demir veya çelik parçalar korozyona karşı çok iyi korunur. Galvanizleme birçok metal ve alaşım için uygundur ve farklı şekillerde yapılabilir. Bu makalede, hangi galvaniz türlerinin mevcut olduğu ve galvanizin kimyasal olarak nasıl çalıştığı ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Demir parçaların veya diğer metal parçaların galvanizlenmesi nasıl çalışır ve pratikte yapılır.

Çinko kaplama nasıl çalışır?

Çinko, kendisini korozyona karşı iyi koruyan bir metaldir. Çinko, aşındırıcı maddelere duyarsız hale getiren bir oksit tabakası oluşturur. Bu katman ağırlıklı olarak çinko oksit ve çinko karbonattan oluşur.

Bir metale çinko kaplama uygulanırsa, çinko kaplama aynı zamanda içteki metali, oksit tabakası yoluyla yerleşik kendini koruma yoluyla da korur. Bu çinko tarafından sunulan pasif korozyon korumasıdır.

Buna ek olarak, galvanizleme yoluyla ama aynı zamanda aktif bir korozyon koruması. Metale veya koruyucu katmana zarar gelmesi durumunda, çinko kaplama, kurban anot olarak adlandırılır ve böylece metalin korozyonunu etkili bir şekilde önler.

galvanizleme

Galvanizleme birkaç şekilde yapılabilir:

  • Sıcak daldırma galvanizleme
  • galvanizlemek
  • püskürtme Çinko
  • Çinko pul kaplamalar
  • mekanik çinko kaplamalar

Sıcak daldırma galvaniz, en eski yöntemdir. Sıcak daldırma galvanizleme sırasında, çinko sıvılaştırılır, iş parçası daha sonra bir bütün olarak sıvı çinkoya daldırılır. 150 μm'ye kadar olan yüksek tabaka kalınlığı nedeniyle, korozyona karşı mükemmel, çok dayanıklı bir koruma yaratılmıştır. Bu yöntem birkaç kez de kullanılabilir (dupleks yöntem). Bu üst üste iki katman oluşturur. Böylece koruma arttırılmıştır.

Kaplama sırasında, iş parçası çinko tuzlarının (elektrolit) bazik veya asit çözeltisine daldırılır. Bundan sonra, güç uygulanır. İş parçası katoda bağlanır, anot bir çinko parçasını temsil eder İş parçası üzerinde elektroliz işlemi 2,5 - 25 mikron büyük bir çinko katmanı uygulanır - daha kalın katmanlar ekonomik olmaz. Tersine, bu işlem pas almada da kullanılır.

Metallere sıvı çinko tabaka püskürtmek veya difüzyon kullanan herardize etme gibi diğer yöntemler daha az etkili ve uzun ömürlüdür. Ancak, genellikle metali korozyondan korurlar.

İpuçları ve Püf Noktaları

Sıcak daldırma galvanizli metaller, diğer galvanizli metallerden çok daha fazla koruma sağlar. Bu nedenle çok daha dayanıklıdırlar.


Video Kurulu: