Alüminyum için korozyon koruması - bu mümkün


Alüminyum genellikle sadece bireysel alanlarda paslanır. Alüminyumda yüzey korozyonu çok nadirdir. Sadece metal, oksit tabakasını yok eden yüksek asitli veya alkali ortamlara maruz kaldığında meydana gelir. Alüminyumda ne tür korozyon oluşabilir ve alüminyuma nasıl korunur, burada okuyun.

Alüminyumda olası korozyon

Tam yüzey aşınması normalde alüminyum ile oluşmaz. Sadece alüminyuma duyarlı özel korozyon tipleri vardır:

  • Kristaller arası korozyon (alaşıma bağlı olarak risk değişir)
  • kontak korozyon
  • filiform korozyon
  • Çukur korozyonu (sadece bakır içeren alaşımlar)

Korozyon riski her zaman alaşım tipine bağlıdır. Bazı alaşımlar daha savunmasızdır, bazıları ise tek tip korozyona karşı daha az hassastır.

Korozyon koruma önlemleri

Alüminyumun korozyonunu önlemek veya büyük ölçüde yavaşlatmak için farklı önlemler alınabilir. Ölçümler ayrıca alaşımın türüne ve özelliklerine uyarlanmalıdır.

Genel koruyucu önlemler

Aktif veya pasif pasivasyon sayesinde, alüminyumun korozyon eğilimi tüm metallerde olduğu gibi önlenebilir. Aktif korozyon koruması, harici akım veya fedakâr anotlarla çalışır. Bununla birlikte, pratikte, bu yönteme nadiren alüminyumda rastlanacaktır.

Pasif koruma, mevcut pasif tabakanın (oksit tabakası) korunması ve korunması için uygun olan herhangi bir tipte bir kaplama anlamına gelir. Ayrıca, oksit tabakasını tahrip edebilen asitlere veya bazlara karşı daha yüksek direnç bir kaplamanın amacı olabilir.

Kullanılan kaplama türü, genellikle uygulama ortamında beklenen zararlı etkilere bağlıdır. Boya, alüminyumu korumanın en yaygın ve en ekonomik yoludur.

Özel koruyucu önlemler

Bu, her şeyden önce, örneğin temas korozyonunu önlemek için doğru malzeme seçimini içerir. Her bir alaşıma uygunluk açısından vidalar ve diğer metallerin bitişik parçaları test edilmelidir.

Çatlak korozyonu da bir sorun olabilir. Bu, DIN'te sağlanan yapısal olarak kaçınılmaz boşlukların en az 0,5 mm genişliğinde veya daha geniş yapılmasıyla önlenebilir.

İpuçları ve Püf Noktaları

Oksit tabakadaki çizikler veya hasar, alüminyumda yüzeysel korozyona neden olabilir. Ancak, bu sadece bir güzellik problemidir ve genellikle sadece yüzeyi etkiler. Boyama, oksit tabakasındaki zayıf noktaları telafi etmek için uygun bir korumadır.


Video Kurulu: