Alacaklının Değiştirilmesi: Bu maliyetler tapu kaydının değiştirilmesinden kaynaklanmaktadır.


Bir tapu sicil değişikliği, örneğin, ipotek kredinizi başka bir bankaya devrettiğinizden kaynaklanmaktadır. Daha sonra eski alacaklıyı tapu sicilinden silmeniz ve yenisini girmeniz gerekir.

Tapu sicil değişikliği maliyeti: silme ve yeni giriş

Bir ipoteğin iptali ve yeni giriş masrafları, Tapu Sicilinin ücret düzenlemelerine ve ilgili tescil değerine dayanmaktadır. Ayrıca eski alacaklının onaylı iptalini ve yeni ipotekle ilgili noter belgesini de ödersiniz.

150.000 EURO üzerindeki bir ipoteği iptal etmek ve yeniden kaydetmek, size 800 EURO'dan daha pahalıya mal olacaktır. Uygun maliyetli, yaklaşık 200 EUR değerinde atan bir ödevdir.

Alacaklının Değiştirilmesi: Bu maliyetler tapu kaydının değiştirilmesinden kaynaklanmaktadır.: tapu

Ödev: Arkasında ne var?

İpoteğin devri, katılan bankalar arasındadır, elbette, işte gerekli olan yeni bir tapu kaydı. Eski İnançınız kabul ederse, size Tapu Siciline vereceğiniz ücretli bir görev bildirimi verecektir.

Notarizasyon ve iptal masrafları yapılmaz, bu da fiyatı çok düşürür. Elbette ön şart, yeni bankanızın bu görevi kabul etmesidir. Banka danışmanlarınızla her şeyi önceden netleştirin.

Tapu kaydının maliyet örneği tahsise göre değişim

Bir ev sahibi hala 150.000 EUR kredi ödemek zorunda, borç yeniden yapılandırma için yeni bir banka arıyor. Eski alacaklısından atama beyanı alır ve yeni alacaklı da prosedürü kabul eder.

Maliyet genel bakışfiyat
1. Eski bankanın atama beyanı90 EUR
2. Tapu sicil değişikliği: alacaklı değişikliği140 EUR
tüm230 EUR

Kısmi görevlendirme için noter ataması gerekiyor

İpoteğin kısmi olarak devredilmesi durumunda, mülk sahibi olarak, bu durumda ek noter ücretine tabi olacak noter tasdikli rıza almanız gerekir. Ancak tam bir ödev onayına tabi değildir. Ancak bu bile, genellikle bir silme ve yeniden kayıt işleminden daha ucuzdur.

İpuçları ve Püf Noktaları

Bir ipotek bağlamında, herhangi bir devir veya kısmi devir mümkün değildir, bu prosedür yalnızca tescilli bir ipoteğe ilişkindir. Posta, yazma ve KDV gibi ek masraflar olabileceğini unutmayın.


Video Kurulu: