Kuyu derinliği su kalitesini belirler


Uygun kuyu derinliği yeraltı suyu seviyesine ve kuyu tipine bağlıdır. Birinci ve üst yeraltı suyu katmanı, Almanya'daki vakaların üçte ikisinde üç ila altı metre arasında yer almaktadır. Bu nedenle normal bir yeraltı suyu kuyusu için yedi ila sekiz metre derinlikte bir delik yeterlidir.

Güvenilir taşıma fonksiyonu için belirleyici, kuyu borusunun alt filtresinin üzerindeki yeterince yüksek su seviyesidir. İki metrenin altında olmamalıdır, bu nedenle su basıncı yeterince güçlü pompalamayı ve emmeyi destekler. Sekiz metre derinliğe kadar olan çeşmelere yer seviyesi kuyuları denir.

Proses suyunu ve özellikle içme suyunu teşvik etmek için daha derin su katmanları elde edilmelidir. On metre veya daha fazla derin bir kuyu, talep edilen kalite gereksinimlerini karşılayan yeraltı suyuna ulaşabilir. Ek olarak, daha derin toprak katmanlarında, taşınabilecek hacmi artıran su damarları veya derin su bulunabilir.


Video Kurulu: