Durulama suyunu temizleyin


Bir kuyu boşalmayı durdurduğunda veya kuruduğunda, kuyu başlığının ve filtre ucunun çevresinin yıkanması genellikle yardımcı olur. Sürüklenme kuyularının aksine, kuyuların susturulması ve susturulması daha az yaygındır, fakat aynı zamanda olabilir.

Kuyu borusunu temizlemek için, içine nüfuz eden kir parçacıklarının borudan "kaldırıldığı" yeni bir yıkama yardımcı olabilir. Ek olarak, filtre yuvaları veya filtre gözenekleri yüksek basınçla serbestçe bastırılabilir.

Kuyu tek taraflı susuzlaştırma ile ilgili yaygın bir sorun, kir parçacıklarının çevresindeki filtre çakılında toplanması ve kuyucuk borusuna nispeten hızlı bir şekilde akması ve filtrelerin yeniden tıkanmasıdır.

Kuyunun sürdürülebilir şekilde taşınması için, su taşıma katmanına ulaşan kuyu borusunun yanında birkaç delik açılmalıdır. Deliklere bir yüksek basınçlı temizleyicinin durulama nozülleri yerleştirilmiş ve filtre çakıl temiz "püskürtülmüştür".


Video Kurulu: