Buna değer mi?


Ayrı bir kuyuya değip değmeyeceği, sabit oranla cevaplanamaz. Su temini her belediyenin sorumluluklarından biri olduğundan, yasal koşullar ve takip maliyetleri çok farklıdır. Yeraltı suyu seviyeleri, toprak koşulları ve kuyu tipleri gibi değişken faktörler de vardır. Ekonomik yönüne ek olarak, dökme konfor ve dekoratif etki kişisel değerlendirmeye girer.

Malzeme ve yaratma maliyetleri

Suyu teşvik etmek için kuyulara kendi kuyularını planlayanlar, genellikle ilk önce yaratma ve malzeme maliyetlerini düşünüyor. Yüz avro civarında bir kuyuya vurarak yalan söyleyebilirsiniz. Sekiz metreden daha fazla bir derinliğe sahip olması gerekiyorsa veya başarılması gerekiyorsa, maliyetler hızla artar.

Bir kuyunun sondajı, kiralanan bir kuyunun sondajı ile de yapılabilir. Bu nedenle, bir kuyu deliğinin maliyeti esas olarak sondaj borusu, makine kiralama ve pompadan kaynaklanmaktadır. Genellikle bir uzman tarafından açılan ve birleştirilen derin bir kuyuda, derinliğe bağlı olarak birkaç bin avroluk maliyet beklenmektedir.

Debi ve servis ömrü

Yatırım maliyetleri, akış hızı ve kuyunun beklenen ömrü ile ilgili olarak belirlenmelidir. Vurmalı çukur gibi güç tüketimi olmayan bir kuyunun, ortalama beş yıllık sınırlı bir ömrü vardır. Bunlar ilk yatırıma tahsis edilirse, su tasarrufları en azından kamudan temin edilen su maliyetini kapsamalıdır.

Beklenen talep, büyüklüğüne ve bahçenin veya mülkün ekilmesine bağlıdır. Servis suyunun veya içme suyunun giderilmesi bu kuyuda ortaya çıkmaz. Ek olarak, kendi ödemelerine rağmen hangi ödemelerin "kaldığı" kontrol edilmelidir.

Toplam su tüketimi

Delinmiş bir kuyunun maliyeti daha uzun bir süreye yayılabilir. Çoğu durumda servis suyunu ve / veya içme suyunu da sağlayabilen daha büyük miktarda su taşınabildiğinden, bu alandaki tüketim değerleri de dengelenmelidir.

Doğrudan yatırım maliyetleri, denetimler için belediye ücretlerini, eksperleri ve izin almanın idari yükünü içerebilir. Bazı durumlarda bu faktörler takip maliyetleri doğurur.

Takip maliyetleri ve "yumuşak" faktörler

İyi işletme için takip maliyetleri, zorunlu ve kalıcı yeraltı suyu ücretlerinden ve geliştirme maliyetlerinden kaynaklanabilir. Servis ve / veya içme suyu sağlayan boru kuyuları durumunda, atık su ücretleri dikkate alınmalıdır. En az yıllık ve ücretli bir su değerlendirmesi genellikle gereklidir.

Son fakat en az değil, dolaylı ve ikincil nedenler bir kuyunun değerli olup olmadığını değerlendirmede de rol oynamaktadır. Bazı durumlarda, daha uzun tedarik hatları gibi su tesisatları için maliyetler düşürülebilir. "Yumuşak" bir faktör olarak artan kullanım kolaylığı ve ekolojik avantaj beklenebilir.

İpuçları ve Püf Noktaları

Kuyu planlamanızda, yeraltı suyu seviyesi ve toprak durumu gibi gerçekleri topladıktan sonra, iki veya üç alternatif kuyu tipini artılar ve eksiler listesiyle karşılaştırmalısınız.


Video Kurulu: