Yerden ısıtma: Akış hızı konusunda nelere dikkat edilmelidir?


Akış hızı, tasarımda ve ayrıca çalışma sırasında yerden ısıtma kontrolünde önemli bir kriterdir. Diğer değerlerle ısı emisyonu arasındaki ilişki bu makalede açıkça ve ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Debi ve ısı çıkışı

Temel olarak, akış hızı arttıkça, odaya daha fazla ısı salınır. Bu ilişki her zaman geçerlidir.

Bununla birlikte, odaya ısı yayılımı sadece sadece akış hızı ile değil, aynı zamanda yayılma (besleme ve geri dönüş sıcaklıkları arasındaki fark) ve boruların döşeme mesafesi gibi diğer bazı faktörlerle de belirlenir.

Akış hızını etkileyen faktörler

Yerden ısıtma akış hızı, belirli bir zaman aralığında yerden ısıtma borularından akan su miktarını gösterir.

Bu birkaç faktöre bağlıdır:

  • boru veya ısıtma devresi uzunluğu
  • pompa gücü
  • şu anda ayarlanmış olan pompa yükü
  • Isıtma devresinde olası bir azaltma (mevcut bir hidrolik balanslama ile)

Boru ve ısıtma devresi uzunluğu

Bir boru veya tüm ısıtma devresi ne kadar uzun olursa, akışa o kadar fazla direnç gösterir. Bu nedenle aynı pompa kapasitesi için daha uzun ısıtma devreleri için akış hızı kısa devreden daha düşüktür.

Her durumda, bu, yerden ısıtmanın yerden ısıtılmasını planlarken dikkate alınmalıdır.

Pompa kapasitesi ve pompa yükü

Sistemin planlaması yapılırken pompa kapasitesi seçilmelidir, böylece her durumda tüm dış ortam sıcaklıklarında gerekli ısıtma talebini karşılamak için odaya yeterince yüksek bir ısı çıkışı sağlanabilir.

Mümkünse, tam yük çalışması sırasında ısıtıcıdaki akış gürültüsü oluşabileceğinden, pompa tam yükte (% 100 pompa kapasitesi) çalışmamalıdır. Bu nedenle pompa performansı her zaman, performans açısından, her durumda "hava kalmayacak" şekilde seçilmelidir.

Kısma ve hidrolik balanslama

Isıtma devreleri farklı uzunluklarda olabilir. Bu, bazı alanlarda veya odalarda diğerlerine göre daha yüksek bir termal çıkış elde etmek için kasıtlı olabilir (örneğin: dış duvarları olmayan odalara göre dış duvarlara sahip odalar).

Farklı ısıtma devresi uzunluklarının teknik olarak şartlandırıldığı durumlarda, akış hızı ayarlanmalıdır. Bu pratikte bir debimetre ile yapılır ve bu daha sonra bilgisini kontrol ünitesine iletir.

Daha kısa ısıtma devreleri, akış hızının daha uzun ısıtma devreleriyle aynı olduğu özel valflerle şimdiye kadar atılabilir. Isıtma devrelerine bakılmaksızın, kısma, tüm alanlarda ve odalarda eşit bir sıcaklık sağlar.

Bu tür akış hızlarının dengelenmesi aynı zamanda ısıtma teknolojisi açısından "hidrolik dengeleme" olarak da adlandırılır.

Bununla birlikte, münferit alanlarda (pencerelerin önünde olduğu gibi) akış hızını değiştirmeden ısı çıkışını artırmak istiyorsanız, ısıtma borularını birbirine daha yakın bir mesafeye de yerleştirebilirsiniz. Daha sonra daha fazla ısı verilir.

İpuçları ve Püf Noktaları

Yerden ısıtma için dikkatli planlama esastır. Sisteme yapılan müteakip değişiklikler genellikle mümkün değildir, kontrol ünitesinde bile ayarlamalar sadece sınırlı olabilir. Bu nedenle planlama hataları her zaman ciddidir ve ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır.


Video Kurulu: