Ev sahibi anahtar tutabilir mi?


Yargı yetkisi, bir mal sahibinin kiralık mülk için bir anahtar tutabileceği konusunda açıktır. Bunu yapamaz ve hiçbir gerekçe ona hakkını vermez. Bununla birlikte, kiracı rıza gösterebilir.

Tüm erişim tuşları

Yasaya göre, bir ev sahibi kiralık mülk kullanma hakkını tek ve münhasır kiracıya devrediyor. Sonuç, kiralanan nesneye erişime izin veren mevcut tüm anahtarların teslim edilmesidir. Bu, arka girişlere, tavan pencerelerine veya teras kapılarına anahtarlar içerir.

Kiracı bütün anahtarları alıp almadığından emin değilse kilitleri değiştirmesine izin verilir. Orijinal kilitleri ve tüm anahtarları tutması ve taşırken tekrar takması gerekir. Kiracıya bütün anahtarların kendisine verilmediğini kanıtlayabilirse, ev sahibine yeni kilitleri ödemesi gerekir.

Kiralanan mülkü girin

Ev sahibi, bütün anahtarları teslim etme yükümlülüğünün aksine, kiralanan mülke bir anahtarla girerse, izinsiz girmeyi taahhüt eder. Bu, ekrana getirilebilir ve kiracının feshine izin verilir.

Kiracının anlaşması durumunda bile, ev sahibi kiracı yokluğunda kiralanan mülke giremez. Kira sözleşmesinde, belirli davaları isimlerine göre isimlendiren özel bir izin kabul edilebilir. Bunlar arasında, kiralanan mülkü tehlikeye sokan duman, su sızıntısı veya olaylar gibi tehditler veya tehlikeli durumlar bulunmaktadır.

Kiracının borcu

Kiracı, tatilde olduğu gibi uzun bir süre boyunca yoksa, ev sahibine anahtar teslimini geçici olarak yapabilir. Alternatif olarak, bir anahtar arkadaşlara, komşulara, bir bekçi veya akrabalarına bırakılabilir.

Mal sahibi, anahtarın nereye yatırıldığı ve sizinle temasa geçilebileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Yangın veya su borusu kırılması gibi bir tehlike durumunda gecikme olursa, polis ve itfaiye kiralanan mülke zorla girme hakkına her zaman hak verilir. Bir anahtar varsa, mülk hasarından kaçınılabilir.

İpuçları ve Püf Noktaları

Ev sahibinizle iyi bir ilişkiniz varsa, yedek anahtar bulundurmasını isteyin. Kapalı bir zarf içerisinde saklanabilir ve sadece acil durumlar içindir.


Video Kurulu: