Aşırı dikkatli bir şekilde iyi klorlama


Bir kuyu yeniyse, yeniden yapıldıysa, uzun süredir acı su ya da kirlenmişse bakteri üretilebilir. Kuyu kloru ile bakteri öldürülür. Klorlamadan önce, bir su analizi yapılmalıdır.

Klor tabletleri ve klor granülleri ticari olarak sunulmaktadır. Parfümlenmemelisin. Kullanılacak miktarı hesaplamak için, kuyunun su hacmi hesaplanmalı ve üreticinin talimatlarına göre klor verilir.

Klorun kuyu suyunda iyi ve hatta dağılımı çok önemlidir. Bu amaçla, su yüzeyinin altında tutulan bir bahçe hortumu ve su "sarmaldır". Kuyu klorlandıktan sonra, su en az iki gün boyunca kullanılmamalıdır.

Klor çok toksiktir ve çok dikkatli kullanılmalıdır. Cilt temasından kaçınılmalı ve lastik eldivenlerle çalışmak çok önemlidir. Çocuklar ve evcil hayvanlar, klorlamadan sonra kuyuya ulaşmamalıdır.


Video Kurulu: